Điều quan trọng là có một hành vi tốt trong các vòng lặp bên trong của bộ điều khiển PID xếp tầng?


1

Một bộ điều khiển PID xếp tầng được mô tả trong hình ảnh sau (theo controlglobal.com): enter image description here

Bộ lọc chính theo dõi điểm đặt $SP_1$ và cung cấp điểm đặt $SP_2$ cho bộ điều khiển thứ cấp.

Tôi tự hỏi liệu nó có thể là một vấn đề không nếu PID thứ cấp không có hành vi tốt đẹp theo dõi điểm đặt của nó, trong khi tổng kết quả của bộ điều khiển PID xếp tầng là OK.Điều này có nghĩa là theo dõi tổng thể của $SP_1$ là OK, đó là mục tiêu của tổng bộ điều khiển, trong khi một số bộ điều khiển nội bộ không được điều chỉnh quá tốt.

2

Nói chung, hiệu suất kém của PID2 sẽ gây ra hiệu suất kém trong PID1, trong cả từ chối nhiễu và theo dõi điểm đặt.

Có một số trường hợp đặc biệt trong đó hiệu suất kém của PID2 ở ​​dạng dao động tần số cao bị suy giảm bởi G1, do đó hiệu suất của PID1 không bị ảnh hưởng đáng kể.